Zutom

Three key concepts that guide you in the world of modern IT

If the company becomes interested in using the services and solutions deployed in the cloud, it will meet sooner or later with terms like IaaS, PaaS and SaaS.What exactly do they mean?

Cloud computing nie je oblasť určená len odborníkom na informačné technológie. Dnes výhody cloud computingu dokáže využiť skoro každý. Či je to nadnárodná korporácia alebo malá firma. Riešenia v cloude dnes pomáhajú spoločnostiam v ich každodennom chode.

Ak sa firma začne zaujímať o možnosti využitia služieb a riešení nasadených v cloude, stretne sa so špecifickou terminológiou, ktorá svet oblakov sprevádza.

info-cloud-IaaS-PaaS-SaaS

Tri najčastejšie a podstatné pojmy sú:

  • IaaS (Infraštruktúra ako služba)
  • PaaS (Platforma ako služba)
  • SaaS (Softvér ako služba)

Tieto pojmy vyjadrujú tri možnosti dodania cloudových služieb. Vysvetľujú akú kombináciu hárdveru a softvéru sa poskytovateľ služby zaväzuje poskytnúť.

1. IaaS – Infraštruktúra ako Služba

Klient prevádzkuje vlastný software a prenajíma si hardware v podobe virtuálneho servera. Jednou z výhod oproti vlastneniu fyzických serverov je možnosť flexibilne upravovať výkon cloudu podľa aktuálnej potreby, tak aby kapacity boli optimálne využité.

2. PaaS – Platforma ako služba

Prenajíma sa hardvér a aplikačné prostredie, nie však samotná aplikácia. Klient si prenajíma platformu, na ktorej môže vyvíjať vlastnú alebo prevádzkovať zakúpenú aplikáciu. Platforma typicky zahŕňa operačný a iný súvisiaci software podľa potreby.

3. SaaS - Softvér ako služba

Klient používa službu alebo aplikáciu priamo cez internet zväčša pripojením sa cez webové rozhranie, bez potreby jej inštalácie a jej prevádzkovania na vlastných zariadeniach. Poskytovateľ služby zodpovedá za optimálne využitie kapacít cloudu. Výhodou je rýchle nasadenie služby, nižšie náklady, prístup k aplikácii odkiaľkoľvek a kedykoľvek a to, že sa klient nemusí zaoberať technickou stránkou prevádzky.